WaterAid söker en erfaren och resultatinriktad digital marknadsförare som ska driva arbetet och utvecklingen av WaterAids digitala kanaler i syfte att stärka organisationens varumärke, skapa engagemang för våra frågor och öka insamlingen till WaterAids arbete.


Innehåll i tjänst

 • Ans­vara för mark­nads­föring och analys i Wa­t­erAids dig­i­tala kanaler.
 • Planera och leda arbetet med WaterAids sociala medier – förvaltning, utveckling, test, analys och uppföljning.
 • Sätta upp mål och nyckeltal, följa upp statistik och i samarbete med kollegor från olika verksamhetsområden ta fram förbättringsförslag såväl tekniskt som redaktionellt av genomförda kampanjer och aktiviteter.
 • I samarbete med WaterAids övriga medarbetare producera, redigera och optimera befintligt och nytt innehåll i WaterAids olika digitala kanaler.
 • Ansvara för köp av digital annonsering.
 • Ansvara för sökordsoptimering.
 • Ansvara för utveckling av, och konvertering (insamling) i, WaterAids digitala kanaler.
 • Koordinera WaterAid Sveriges kanaler med den globala organisationen.

Du kom­mer till­höra Wa­t­erAids kom­mu­nika­tion­savdel­ning men din roll in­nebär att du samar­be­tar nära övriga medar­betare från olika de­lar av verk­samheten för att op­ti­mera in­nehål­let i våra dig­i­tala kanaler.


Profil

 • Mångårig erfarenhet av digital marknadsföring och analys med syfte att bygga varumärke samt driva konvertering, gärna från e-handel, med ansvar för planering, resultat och budget.
 • Erfarenheter av att ta fram lättillgängliga rekommendationer baserat på användardata.
 • Erfarenhet av att planera och operativt genomföra kampanjer i digitala kanaler och sociala medier.
 • Mycket goda kunskaper i sökanalys, SEO.
 • Mycket god erfarenhet av att arbeta i Google Analytics och andra relevanta analysverktyg.
 • Erfarenhet av kravställning gentemot IT-leverantörer av system och tekniska plattformar för kommunikation, webb och sociala medier.
 • Erfarenheter av att köpa digitala annonser.
 • Meriterande med erfarenhet från arbete med insamling och/eller företagssamarbeten inom ideella organisationer.
 • Erfaren kommunikatör och god stilist med vana av textproduktion.
 • Drivande och resultatorienterad person, kommunikativ och samarbetsinriktad.
 • Meriterande med erfarenhet av att jobba i Drupal.
 • Eftersom en stor del av arbetet i sker i nära samarbete med kollegor från WaterAids globala organisation krävs att du uttrycker dig obehindrat på engelska.

Ansökan

Har du frå­gor om tjän­sten, tveka inte att ta kon­takt med Mag­dalena Ols­son, kom­mu­nika­tion­sans­varig, på tele­fon 073-667 93 31 eller mag­dalena.ols­son@wa­t­eraid.se

Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till jobba@wateraid.se så snart som möjligt men senast den 9 maj. Vi kom­mer lö­pande att genom­föra in­ter­vjuer.

MedieJobbMarknadsföringStockholm
WaterAid söker en erfaren och resultatinriktad digital marknadsförare som ska driva arbetet och utvecklingen av WaterAids digitala kanaler i syfte att stärka organisationens varumärke, skapa engagemang för våra frågor och öka insamlingen till WaterAids arbete. Innehåll i tjänst Ans­vara för mark­nads­föring och analys i Wa­t­erAids dig­i­tala kanaler. Planera och leda arbetet...

Missa inte nya #MedieJobb! Prenumerera på MedieJobbs Jobbalert


MedieJobbs facebook group