Tullverkets kommunikationsavdelning driver, utvecklar och samordnar Tullverkets externa och interna kommunikationsarbete och är ett strategiskt och operativt stöd för hela myndigheten. Arbetet med mediekontakter är av stor strategisk vikt i vårt arbete med extern kommunikation, för att bygga kunskapen om Tullverkets uppdrag och roll i samhället, vår verksamhet och myndighetens resultat.

Vi söker nu en erfaren pressekreterare som kan fortsätta utvecklingen av vår mediekommunikation.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

Tullverkets mediearbete syftar till att informera allmänheten och företag om frågor som rör Tullverkets uppdrag, verksamhet och resultat. Din roll som pressekreterare omfattar både den långsiktiga inriktningen och det proaktiva arbetet i Tullverkets mediekontakter, den löpande hanteringen av inkommande frågor från media samt planering och genomförande av pressmeddelanden, pressträffar, presseminarier etc.

Rollen som pressekreterare i Tullverket innebär att du själv företräder myndigheten, när så är lämpligt.

Du kommer att arbeta tillsammans med ytterligare en pressekreterare, i ett samarbete där du har en viktig roll för det långsiktiga och strategiska arbetet. I rollen som pressekreterare är samverkan och dialog internt av avgörande betydelse. Du kommer att bidra till att öka kunskapen och förmågan i arbetet med mediekontakter genom interna utbildningsinsatser.

Du kommer att samordna mediearbetet i samband med särskilda operationer/insatser, som kan vara både Tullverkets egna eller i samverkan med andra, ofta i samverkan med andra kommunikatörer på avdelningen eller på samverkansmyndigheter. Du kommer också att ha en viktig roll för Tullverkets krisberedskap och kriskommunikation.

Du kommer att företräda Tullverket i olika forum för myndighetssamverkan när det gäller mediekommunikation (samverkan mot organiserad brottslighet, samverkan mot terrorism, myndighetsnätverket mot piratkopiering etc.)

Du kommer att företräda Tullverket i internationella sammanhang i frågor som rör mediekommunikation, t.ex. OLAF: s (EU: s bedrägeribyrå) informationsnätverk.

Vi söker dig som har: 

 • utbildning i kommunikation och medievetenskap på universitet eller högskola
 • minst fem års erfarenhet av arbete i rollen som pressekreterare inom offentlig/statlig verksamhet, med omfattande eget ansvar på både strategisk och operativ nivå
 • erfarenhet av arbete i pressjour
 • proaktivt pressarbete och kunskap om mediernas arbetssätt
 • erfarenhet av kommunikation i digitala kanaler, exempelvis sociala medier
 • dokumenterad erfarenhet av att arbeta med mediefrågor på strategisk nivå, dvs. långsiktigt och offensivt
 • erfarenhet av att arbeta med dagliga mediekontakter
 • erfarenhet av att arrangera pressträffar, presseminarier, etc.
 • erfarenhet av att kommunicera via sociala medier
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • har svenskt medborgarskap.

Meriterande om du har: 

 • erfarenhet av arbete inom verksamheter som omfattar brottsbekämpning och/eller internationell handel
 • erfarenhet av arbete med kriskommunikation
 • erfarenhet av publicering i SiteVision.

Personliga egenskaper 

Vi söker dig som är en driven, erfaren skribent med vana att arbeta under tidspress. Du är målinriktad med förmåga att utveckla verksamheten mot uppställda mål. Du stödjer och uppmuntra andra, är bestämd och pålitlig i dina kontakter både externt och internt. Du samarbetar effektivt med andra, delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter som kan användas för att nå de uppsatta målen. Du har lätt att skapa professionella och förtroendefulla relationer både inom och utanför myndigheten.

Du är kreativ och prövar gärna nya arbetsmetoder, men utifrån de ramar som gäller för en verksamhet i en offentlig förvaltning.

För dig är Tullverkets värdegrund (helhetssyn, nytänkande och ansvarstagande) något som du tror på och har lätt att förhålla dig till i ditt dagliga arbete.

Ansök här.

MedieJobbPR & KommunikationStockholm
Tullverkets kommunikationsavdelning driver, utvecklar och samordnar Tullverkets externa och interna kommunikationsarbete och är ett strategiskt och operativt stöd för hela myndigheten. Arbetet med mediekontakter är av stor strategisk vikt i vårt arbete med extern kommunikation, för att bygga kunskapen om Tullverkets uppdrag och roll i samhället, vår verksamhet och...
MedieJobbs facebook group

Missa inte nya #MedieJobb!

Gå med vår Facebook grupp