Uddevalla Pastorat består av fyra församlingar, förskola, kansli samt en kyrkogårds- och fastighetsförvaltning. Vi strävar efter att vara en...
Läs mer/Ansök