Kommunikationsavdelningen är en del av kommunledningskontoret och ansvarar för kommunens strategiska kommunikationsarbete och kontakten med invånare, företagare och besökare...
Läs mer/Ansök