Kommunikationsavdelningen har ca 190 anställda. Avdelningen består av nio enheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen. Kommunikationsavdelningen...
Läs mer/Ansök