Kommunikationsavdelningen är en av de nationella avdelningarna med verksamhet i hela landet. Vi leder och samordnar Polismyndighetens kommunikationsarbete och...
Läs mer/Ansök