Koncernstab kommunikations uppdrag är att med professionella kommunikationsinsatser bidra till att stärka Region Skånes varumärke samt till förverkligande av...
Läs mer/Ansök