Nordicom är ett centrum för nordisk medie- och kommunikationsforskning vid Göteborgs universitet. Syftet med arbetet är att utveckla och sprida den forskningsbaserade kunskapen om mediernas roll i de nordiska länderna samt att främja kontakterna mellan nordiska medieforskare. Nordicom har sedan 1970-talet varit en del av det nordiska samarbetet på kulturområdet och fungerar idag som en strategisk partner till Nordiska ministerrådet. Verksamheten är förlagd till Campus Linné vid Linnéplatsen i Göteborg. Arbetsspråken är svenska och engelska.

Till Nordicoms verksamhetsgrenar hör utgivningen av vetenskaplig litteratur riktad till det internationella forskarsamhället inom medie- och kommunikationsvetenskap. Utgivningen, som sker på engelska, omfattar såväl externt författade monografier och antologier som de vetenskapliga tidskrifterna Nordicom Review och Nordic Journal of Media Studies. Förlagsverksamheten vilar på en icke-kommersiell grund och samtliga böcker och tidskrifter publiceras med fri tillgång i digital form (Open Access).

Nordicom söker nu en teknisk redaktör med ansvar för den språkliga och tekniska slutbearbetningen av våra vetenskapliga manuskript (proofreading och copyediting) och som kan bidra till att förbättra vår engelskspråkiga textproduktion övrigt (copywriting). Den nya tjänsten är ett led i den pågående satsning som syftar till att stärka Nordicoms ställning som en vetenskaplig förläggare med nordiskt fokus inom forskningsområdet medier och kommunikation.

Arbetsuppgifter

Rollen som teknisk redaktör innebär ett ansvar för den språkliga och tekniska bearbetningen av vetenskapliga manuskript som godkänts för publicering. I rollen ingår också ansvar för den slutliga bearbetningen av manuskripten i samband med publicering. Arbetsuppgifterna inkluderar engelsk språkgranskning och språkvård, textredigering, formaliahantering och formatering, samt ansvar för slutkorrektur av satta manuskript och inmatning av metadata. Arbetet som teknisk redaktör utförs i nära samverkan med såväl författare/externa redaktörer som Nordicoms redaktionella team (redaktörer, redigare och kommunikatörer).

Nordicom är en liten organisation med en bred verksamhet. Mycket av den externa kommunikationen sker på engelska. Uppdraget kan därför vid behov komma att inkludera arbete också med andra typer av engelskspråkiga texter och publikationer inom ramen för Nordicoms övriga verksamhetsgrenar.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha en utbildning av relevans för tjänsten samt några års praktisk erfarenhet av de arbetsuppgifter som tjänsten inbegriper, allra helst inom vetenskaplig förlagsverksamhet. Du antas vidare ha mycket goda kunskaper i Officepaketet (Word och Excel) och goda kunskaper i Adobepaketet (Acrobat Pro och InDesign). Nordicoms vetenskapliga litteratur ges ut på engelska, varför en avancerad förtrogenhet med det engelska språket, också i en akademisk kontext, är en grundförutsättning. Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat professionellt med engelsk textproduktion (copywriting) är starkt meriterande. Initiativförmåga, kommunikativa kompetenser och noggrannhet värderas också högt. Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan skall innehålla:

  • Ett personligt brev, inklusive personliga referenser. Av det personliga brevet ska det tydligt framgå hur den sökandes kompetenser och erfarenheter svarar mot ovan angivna kvalifikationer.
  • Ett cv omfattande den sökandes merit- och kompetensförteckning.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning på 100% med placering tillsvidare vid Nordicom. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Jonas Ohlsson, föreståndare, 070-2737209, jonas.ohlsson@nordicom.gu.se

Ansök här.

MedieJobbJournalistik & CopywritingGöteborg
Nordicom är ett centrum för nordisk medie- och kommunikationsforskning vid Göteborgs universitet. Syftet med arbetet är att utveckla och sprida den forskningsbaserade kunskapen om mediernas roll i de nordiska länderna samt att främja kontakterna mellan nordiska medieforskare. Nordicom har sedan 1970-talet varit en del av det nordiska samarbetet på...

Missa inte nya #MedieJobb! Prenumerera på MedieJobbs Jobbalert


MedieJobbs facebook group