Inför nuvarande redaktionschefs pensionering söker vi en efterträdare som planeras jobba
parallellt med företrädaren under en övergångsperiod på flera månader.

De internationella tidskrifterna (Acta Dermato-Venereologica och Journal of Rehabilitation
Medicine) ägs av två ideella organisationer (Föreningen för Utgivande av Acta Dermato-
Venereologica samt Stiftelsen för Rehabiliteringsinformation) och publiceras helt och hållet
elektroniskt under domännamnet medicaljournals.se (som medger anslutning av ytterligare
tidskrifter). Allt administrativt arbete sker på redaktionen med hjälp av två
redaktionsassistenter (en för varje tidskrift) som hanterar det löpande arbetet med kontakter
med författare och referee, m m. Fakturering och den dagliga bokföringen sker av en
ekonomiassistent och avancerad systemprogrammering handhas av en programmerare. Allt
leds av redaktionschefen. Det vetenskapliga arbetet sköts av universitetsanknutna
huvudredaktörer, biträdande redaktörer samt referees. F.n. finns det 4 anställda.

Kravspecifikation

  • Erfarenhet av universitets- eller förlagsverksamhet (gärna akademisk examen inom biologi/medicin.
  • HR/chefserfarenhet
  • Ekonomiutbildning
  • Goda kunskaper i engelska är ett absolut krav.
  • Samarbetsförmåga. Förmåga att arbeta med två olika organisationer och två olika styrelser.
  • Mycket god datorvana krävs. Arbetet sker i huvudsak i FileMakerPro, Word, Excel,Edison. Kunskaper inom InDesign och Photoshop en fördel.
  • Hemsideshantering. WordPress, Joomla samt enklare html).

Start av anställning: Augusti 2020
Anställningsgrad: 100%, med möjlighet till viss reducering av tjänsten vid behov.
Arbetsplats: Centralt i Uppsala.
Ansök senast den 31 mars 2020 till e-mail agneta@medicaljournals.se via knappen nedan.

MedieJobbJournalistik & CopywritingUppsala
Inför nuvarande redaktionschefs pensionering söker vi en efterträdare som planeras jobba parallellt med företrädaren under en övergångsperiod på flera månader. De internationella tidskrifterna (Acta Dermato-Venereologica och Journal of Rehabilitation Medicine) ägs av två ideella organisationer (Föreningen för Utgivande av Acta Dermato- Venereologica samt Stiftelsen för Rehabiliteringsinformation) och publiceras helt och hållet elektroniskt under domännamnet...

Missa inte nya #MedieJobb! Prenumerera på MedieJobbs Jobbalert


MedieJobbs facebook group