Brinner du för digital försäljning och trafikoptimering? Är du dessutom duktig på att analysera data och en van användare av Adwords? Då kanske du är vår nya Online Traffic Manager!

If befinner sig just nu på en resa där det digitala kommer först. Vi är ett modernt, digitalt och nordiskt försäkringsföretag på väg mot kundupplevelser i världsklass.Digital Sales & Service består av cirka 20 medarbetare och arbetar med onlinebaserad försäljning och service till våra privatkunder i Sverige. Enheten ansvarar för att skapa användarvänliga kundupplevelser online och driver aktiviteter för att öka försäljningen, utbilda kunderna och utveckla innehållet på våra webbplatser.

Som Online Traffic Manager har du en nyckelroll inom ett strategiskt satsningsområde där du tillsammans med vårt fantastiska team är med och skapar Ifs framtida kundupplevelser. Vår enhet har höga ambitioner, vi brinner för att skapa kundnytta och vårt mål är att erbjuda digitala kundupplevelser i världsklass.

Rollen

I rollen som Online Traffic Manager ansvarar du för att utveckla trafiken till våra digitala plattformar. Du ansvarar för vår SEM-budget och för trafikdrivande initiativ tillsammans med Online Sales Managers och CRM-ansvariga. Vidare kommer du att:  

  • Följa, utmana, justera och förbättra vår marknadsföringsbudget så att den ständigt levererar bästa möjliga resultat.
  • Optimera och hantera våra AdWords/ DoubleClick-konton i tätt samarbete med våra mediabyråer.
  • Initiera och driva marknadsföringsprojekt tillsammans med marknadsavdelningen och CRM.
  • Driva förbättring genom A/B-testning.
  • Samarbeta med vår SEO-ansvarige för att skapa nya kampanjer och analysera var potential för nya sidor finns.
  • Analysera relevant data, sammanställa rapporter och presentera internt för delar av organisationen.
  • Upprätthålla ett givande samarbete med exempelvis Google, Facebook och DoubleClick.


Tjänsten
ärplaceradvårthuvudkontor i Bergshamra och du rapporterar till Chefen för Digital Sales & Service.

Kvalifikationer
Dusomsökerharenrelevantakademiskutbildningsamterfarenhetavattarbetasåväloperativtsomstrategisktmedonline-ochdigitalmarknadsföring.Duharförmodligenminsttreårserfarenhetavattarbetamedtrafikanskaffningsamtgedigenerfarenhetavattanalyseraochoptimerautfallochbudgetförinkommandetrafik. DuharbredkompetensinomSEM-annonseringocherfarenhetavattarbetaiGoogleAdWords, GoogleAnalyticsochDoubleClick.VidareharduövergripandekunskapomSEO,erfarenhetavattsamarbetamedochutmanapartnersochavattsittaienbeställarroll. Förattbliframgångsrikirollenharduettkommersielltochaffärsmässigtdriv och en analytiskförmåga. Du är kundfokuserad, energisk, driven och trivs i en miljö med fokus på samarbete för att gemensamt åstadkomma resultat. 

Ansök här.

 

MedieJobbStrategiStockholm
Brinner du för digital försäljning och trafikoptimering? Är du dessutom duktig på att analysera data och en van användare av Adwords? Då kanske du är vår nya Online Traffic Manager! If befinner sig just nu på en resa där det digitala kommer först. Vi är ett modernt, digitalt och nordiskt...