Nautisk redaktör till gruppen Produktkoordinering 
Sjögeografisk information är en central del i Sjöfartsverkets arbete för ett effektivt och hållbart sjötransportsystem. Affärsområde Sjögeografi arbetar med hela kedjan, från sjömätning med egna fartyg, via ajourhållning av sjögeografiska data till produktion och försäljning av sjögeografiska produkter och tjänster. Ett av affärsområde Sjögeografis mål är att göra den sjögeografiska informationen tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt för samhället i övrigt. Vi är, precis som övriga Sjöfartsverket, ISO-certifierade och arbetar utifrån fastställda processer, där rutinbeskrivningar och instruktioner är en del av vårt dagliga arbete.
 
Hantera nautisk information och kommunikation 
Du kommer att ingå i gruppen Produktkoordinering. Arbetet innebär att verifiera och utvärdera nautisk information samt hantera både interna och externa frågor som inkommer till gruppen, för att sedan kunna besluta om lämpliga åtgärder i syfte att nödvändig och tillämpbar information når sjöfarten och verksamheten. Du kommer även att arbeta med framtagning och publicering av Ufs-notiser i vårt digitala ärendehanteringssystem, samt agera som nautisk rådgivare inom affärsområde Sjögeografis hela process, ”Leverera sjögeografisk information”. I din roll ingår det också att initiera och rådgöra om förändringar i vår sjökortsdatabas, vilken ligger till grund för våra produkter. Mycket kommunikation sker med allmänheten, Länsstyrelser, Transportstyrelsen, kommuner, hamnar och andra myndigheter men även en tät dialog med andra roller, processer och avdelningar inom Sjöfartsverket. Vi jobbar med att förbättra och utveckla vårt arbetssätt och här ser vi att du kommer in som en viktig spelare med dina tidigare erfarenheter och med dina personliga egenskaper.
Vem är du? 
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att på bästa sätt kunna hantera de många kontakterna i arbetet ser vi att du har lätt för att kommunicera och skapa professionella relationer genom tydlighet och gott omdöme. Du är van att ta egna initiativ och kan arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta. Du har förmågan att arbeta strukturerat och lösningsorienterat i processer och kan genomföra uppdrag på ett drivande, uthålligt och målinriktat sätt. Eftersom arbetet innebär att hantera många kontakter, såväl nationellt som internationellt, måste du kunna uttrycka dig väl, samt ha en mycket god läsförståelse, på svenska och engelska i både tal och skrift. Den här förmågan är inte minst viktig för att formulera och producera Ufs-notiser på ett enkelt och tydligt sätt, men även för att kunna arbeta i internationella forum.
Du måste uppfylla följande krav:
• Sjökaptensexamen eller lägst nautisk behörighet Fartygsbefäl klass VI
• Du är van vid och ser fördelarna med att arbeta smidigt och effektivt i en modern datormiljö, du har dessutom lätt för att sätta dig in i nya system
Följande är meriterande:
• Erfarenhet som däcksbefäl
• Goda kunskaper och erfarenheter av ECDIS
• God kännedom om och erfarenheter av navigering i svenska farvatten
• Utbildning i GIS och/eller tidigare erfarenhet av arbete med GIS-applikationer
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare. Innan anställning sker säkerhetsprövning och registerkontroll.
Vi erbjuder dig 
Du får möjlighet att bli en del av Sjöfartsverket – Sveriges vackraste arbetsplats. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och det finns goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv.
Sjöfartsverket – en jämlik arbetsplats 
På Sjöfartsverket förväntar vi oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald och vi tar för givet att du delar vår uppfattning.
Hur och när? 
Tjänsten är en tillsvidareanställning och ska tillsättas snarast.
Intervjuer kommer att ske 9, 11 och 12 april 2019.
Upplysningar:  
Chef Produktkoordinering Thomas Gränne, 010-478 64 43
HR-partner Niclas Holmgren, 010-478 48 71
Fackliga företrädare: 
SACO Benjamin Hell, ST-Sjöfart Tapani Hoffrén, SEKO Olof Boman samtliga kan nås via vår växel 0771-63 00 00.
Registrera din ansökan senast den 31 mars 2019.
Diarienr. 19-01155
MedieJobbJournalistik & CopywritingNorrköping
Nautisk redaktör till gruppen Produktkoordinering  Sjögeografisk information är en central del i Sjöfartsverkets arbete för ett effektivt och hållbart sjötransportsystem. Affärsområde Sjögeografi arbetar med hela kedjan, från sjömätning med egna fartyg, via ajourhållning av sjögeografiska data till produktion och försäljning av sjögeografiska produkter och tjänster. Ett av affärsområde Sjögeografis mål...

Missa inte nya #MedieJobb! Prenumerera på MedieJobbs Jobbalert


MedieJobbs facebook group