Vi söker en mediaansvarig för vår restaurangverksamhet, Shamiat första syriska resturangen i Malmö

Du ska kunna tala och skriva flytande engelska och arabiska

5 + års erfarenhet inom reklam och media

5+ års erfarenhet av marknadskommunikation

Producera och hantera media och reklammaterial i förbindelse med ”sociala medier” företag, i: e facebook, twitter, instagram … etc plus sociala medieinnehåll

Hantera all kommunikation med reklambyråer, tidningar, radio- och TV-stationer och tryckerier, för produktion av alla under linjen (BTL) och ovanför linjen (ATL) material för att främja restaurangen, rätter, och begreppet traditionella syriska ”Damaskus” maträtter.

Utmärkta erfarenheter och goda kunskaper i alla traditionella syriska ”Damascus” rätter, ingredienser, framställningsmetoder, presentation och marknadsföring.

Förmågan att initiera nya marknadsföringsidéer, och hjälpa ledningen att införa nya rätter och nya koncept.

Analysera och genomföra undersökningar för att hitta möjligheter att expandera verksamheten i och utanför Sverige, inklusive studera nya marknader, nya platser och vilken typ av mat som passar de nya grenarna och kundernas tillfredsställelse.

Ett nära samarbete med ledningen för att förbättra den inre och yttre utformningen av restaurangen och de nya grenarna, för att matcha traditionella syriska restauranger.
Kan marknadsföra restaurangen genom olika marknadsföringskanaler och hjälpa ledningen i beslut som skall fattas om annonsen, kök, nya rätter, och expansioner.

A person who fluently speak and write English and Arabic languages

5+ years experience in advertising and media

5+ years experience in marketing communications

Produce and manage media and advertising materials in communication with ”social Media” companies, i:e facebook, twitter, instagram…etc plus social media content

Manage all communication with advertising companies, newspapers, radio and TV stations and printing agencies, for the production of all below the line (BTL )and above the line (ATL)materials to promote the restaurant, the dishes, and the concept of the traditional Syrian ”Damascus” cuisine and the dishes.

Excellent experience and good knowledge in all traditional Syrian ”Damascus” dishes, their ingredients, preparation methods, presentation and promotion.

The ability to initiate new marketing ideas, and help the management in introducing new dishes and new concepts.

Analyze and conduct studies to find possibilities to expand the business inside and outside Sweden including studying new markets, new locations, new Syrian cuisines, and the type of food that suit the new branches and customers’ satisfaction.

Work closely with the management to improve the interior and exterior design of the restaurant and the new branches, to match the traditional Syrian restaurants.

Can promote the restaurant through different marketing channels and helping the management in decision to be taken regarding the advertisement, cuisines, new dishes, and expansions.

Apply to mores_123@hotmail.com

MedieJobbAdministrationMalmö
Vi söker en mediaansvarig för vår restaurangverksamhet, Shamiat första syriska resturangen i Malmö Du ska kunna tala och skriva flytande engelska och arabiska 5 + års erfarenhet inom reklam och media 5+ års erfarenhet av marknadskommunikation Producera och hantera media och reklammaterial i förbindelse med 'sociala medier' företag, i: e facebook, twitter, instagram...