Vi bygger för framtiden

En hållbar och inspirerande arbetsmiljö är viktigt för att möta förväntningar och en ökad internationell konkurrens. Våra studenter och anställda behöver nya rum för lärande, fler studieplatser, bättre forskningsmiljöer, utbildningslokaler för ny pedagogik, lockande mötesplatser och trivsamma arbetsplatser.

Tillsammans med Chalmers utgör vi tio procent av stadens befolkning. Som cityuniversitet vitaliserar Göteborgs universitet stadslivet, där vi finns blir cafélivet rikare och kvarteren mer levande. Vi bidrar till attraktionskraft för människor, företag och organisationer i och runt Göteborg.

Nu bygger vi för framtiden och vi gör det mitt i kunskapsstaden Göteborg. På väldigt kort tid ska hela universitetet förändras, det handlar om ny- och ombyggnation men också arbetsplatsutveckling i befintliga lokaler.

Kommunikatör

När vi utvecklar och bygger framtidens cityuniversitet behöver vi dig som är en driven kommunikatör med intresse för stadsbyggnad, förändringsprocesser och identitetsskapande.

Göteborgs universitet är ett av Sveriges få cityuniversitet, med flera stadscampus samlade i mindre universitetsområden, integrerade i staden.

Arbetet med planeringen från vision till färdiga beslut, planer, byggprojekt och inflyttning, leds och samordnas genom enheten för strategisk fastighetsutveckling, SFU. Enheten bildades nyligen och är i ett uppbyggnadsskede. På SFU finns chefer och projektledare och nu behövs en kommunikatör som kan ge kvalitativt och professionellt stöd till organisationen i intern och extern kommunikation.

För mer information om vårt strategiska lokalförsörjningsarbete, läs på: http://medarbetarportalen.gu.se/lokalforsorjning/

Ditt uppdrag

Som kommunikatör kommer du att:

Skapa och kvalitetssäkra internt och externt informationsmaterial i samarbete med medarbetarna på strategisk fastighetsutveckling, SFU. Det innebär till exempel korrekturläsning, ta fram innehåll och layout i bildpresentationer och att vara bollplank när det gäller strategier för kommunikation i olika situationer. Allt för att skapa en stark och sammanhållen kommunikation med en tydlig röd tråd i det förändringsarbete som ett byggprojekt innebär.

Äga, producera och ansvara för innehållet på SFUs webbplats.

Samarbeta med Göteborgs universitets kommunikationsenhet och säkerställa att SFU-frågor kommuniceras i alla nödvändiga kanaler, följer universitets visuella identitet och stämmer med universitetets vision och värdegrund.

Samarbeta med kommunikatörer i verksamhetens olika delar, samt med kommunikatörer hos fastighetsägare och Göteborgs Stad rörande samtliga stora byggprojekt.

Utveckla kommunikation kopplat till förändringsarbete vid utveckling av nya arbetssätt och arbetsplatser.

Allt detta innebär att du aktivt deltar i att utveckla och värna om Göteborgs universitets identitet och image, det som idag kallas varumärke och arbetsgivarvarumärke.

Vem är du?

Du är en erfaren kommunikatör, med god integritet som är trygg i dig själv. Du samarbetar och kommunicerar konstruktivt med medarbetare på alla nivåer i organisationen. Du har förmågan att förstå komplex information och omsätta abstrakta begrepp till konkreta budskap.

Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd, pådrivande och engagerad. Du har ett proaktivt arbetssätt, tar initiativ när det behövs och engagerar även dem runtomkring dig.

För att lyckas i uppdraget behöver du ha en god förmåga till helhetssyn.

Utbildning och erfarenhet:

Du har relevant akademisk utbildning inom kommunikation, journalistik eller motsvarande, alternativt likvärdig kompetens.

Du har flerårig arbetslivserfarenhet från rollen som kommunikatör inom större företag, myndighet eller organisation, gärna inom universitet/högskola eller större stad.

Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, och har ett korrekt skriftspråk med känsla för rätt tilltal.

Du har god vana av att arbeta med bilder som kommunikativ metod.

Det är meriterande:

Om du har erfarenhet från arbete med kommunikation inom lokalförändringsprocesser.

Om du har erfarenhet av att arbeta inom universitets- och högskolesektorn, annan myndighet eller större stad.

 

Anställning

Anställningen är tills vidare 100% med organisatorisk placering vid staben inom området infrastrukturstöd, och med en arbetsvardag helt och fullt vid enheten för strategisk fastighetsutveckling. Tillträde snarast efter överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta

Dan Ekstrand, tf chef för fastighets- och serviceenheten
031-7865433
dan.ekstrand@gu.se

Ansök här.

MedieJobbPR & KommunikationGöteborg
Vi bygger för framtiden En hållbar och inspirerande arbetsmiljö är viktigt för att möta förväntningar och en ökad internationell konkurrens. Våra studenter och anställda behöver nya rum för lärande, fler studieplatser, bättre forskningsmiljöer, utbildningslokaler för ny pedagogik, lockande mötesplatser och trivsamma arbetsplatser. Tillsammans med Chalmers utgör vi tio procent av stadens...

Missa inte nya #MedieJobb! Prenumerera på MedieJobbs Jobbalert


MedieJobbs facebook group