I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering.

Kommunikationsavdelningen har drygt 60 medarbetare. Arbetet är organiserat i fyra enheter; varumärke- och media, kommunikationsenheten, IT-enheten och digitaliseringsenheten.

Arbetsuppgifter

I gränslandet mellan kommunikation och digitalisering söker vi nu en driven kommunikatör till kommunikationsenheten med inriktning mot webb och digitalisering. Du kommer att välkomnas av tio kompetenta kommunikatörer på enheten som har bred kompetens inom intern och extern kommunikation. Du kommer även att arbeta nära andra specialister på avdelningen och i stadens förvaltningar. Ditt uppdrag är att i samarbete med kommunikatörer och kanalansvariga, vässa och ta ansvar för kommunikationsanalys, planering och projektledning när det gäller innehållet i våra kanaler och då främst för intranät och externwebb.

Du förväntas även arbeta med andra förekommande kommunikationsuppdrag på enheten.

Arbetsuppgifterna är både av strategisk och operativ karaktär. Du tar fram kommunikationsstrategier och utbildningsinsatser, du driver det redaktionella innehållet, systematiserar och gör översyner av webbplatser och projektleder även nya plattformar. En del av arbetsuppgifterna är att stötta kommunikatörer, redaktörer och redaktionsråd i innehållsskapande, redaktionella processer, teknisk utveckling och design. Du använder även nya digitala verktyg som tex Office 365 och kan bidra till hur digitalisering stärker kommunikationsarbetet. Du ska också inspirera till innovativt tänkande för kommunikationsarbetet som helhet. Du tar lika stort ansvar för budskap, tonalitet, och visuella riktlinjer som du stödjer den tekniska utvecklingen.

Vi sätter stort värde på att du har kunskap i projektledning, drivs av att bygga relationer och leda grupper och nätverk. Du har lätt för att ta rollen som rådgivare och kan stötta med din kompetens i utbildningsinsatser för resten av organisationen. Du kan navigera i att tänka helhet och delar där målgrupperna är både interna inom Malmö stad men även externa som tex. samarbetspartners och Malmöbor.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet. Kunskap i Adobe CS är nödvändigt likaså kunskaper i publiceringsverktyg för webb, bl.a. Sharepoint online och Sitevision. Då arbetsuppgifterna är av både strategisk och operativ karaktär krävs det att du kan planera och följa upp kommunikationsarbetet samtidigt som du kan agera professionellt vid snäva deadlines i uppdraget. Du är en driven skribent och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi tror att du uppskattar att ha en samordnande roll och får energi av att utveckla ditt kommunikationsarbete i nätverksform. Du har lätt för att bygga relationer och vi tror att du har ett genuint engagemang för människor och Malmös utveckling.
Vi erbjuder dig en möjlighet att få en spännande inblick i några av Malmö stads viktigaste framtidsfrågor, ett omväxlande och stimulerande arbete med många kontakter i vår organisation och omvärld.

Ansök här.

MedieJobbPR & KommunikationMalmö
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en...

Missa inte nya #MedieJobb! Prenumerera på MedieJobbs Jobbalert


MedieJobbs facebook group