KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Vi verkar för att informations- och kommunikationsteknik och digitalisering ska utgöra starkt bidragande faktorer för att påskynda omställningen till hållbara energisystem för städer.

Viable Cities är en katalysator för nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle för att ta fram och nyttiggöra innovation och kunskap för smarta hållbara städer. Tidsramen för programmet är 2017-2029 och nu genomförs första etappen 2017-2020 med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. KTH är värdorganisation.

Vi behöver en teamspelare i programkontoret som kan agera såväl strategiskt som snabbt och effektivt.

Arbetsuppgifter

  • Arbeta strategiskt och säkerställa planering och genomförande av programmets kommunikation och vara beställare åt externa leverantörer
  • Aktivt driva kommunikationen och ligga steget före i förslag till aktiviteter och lösningar. Samordna och arrangera event och löpande arbeta med pressfrågor, webbplats, nyhetsbrev, sociala medier.
  • Samordna programmets nationella arena och pågående projekt
  • Hålla i dialogen med befintliga och nya medlemmar och upprätthålla register över medlemsorganisationer
  • Ha överblick över pågående projekt och upprätthålla en projektdatabas samt engagera projekten i programmet.
  • Bereda underlag och organisera styrelsemöten och stämmor
  • Agera samordnare kring programmets rapportering till finansiärer
  • Utveckla former för uppföljning av hur projekten bidrar till programmets effektmål och göra en årlig sammanställning

Kvalifikationer

Vi ser att du har högskoleutbildning med inriktning på kommunikation i kombination med en annan relevant utbildning (innovation, ekonomi, stadsplanering eller liknande). Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med forsknings- och innovationsfrågor och behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift. Har du tidigare haft rollen som kommunikationsstrateg inom forskning och innovation är det en merit. Internationell yrkeserfarenhet med anknytning till rollen är ytterligare en merit, liksom utbildning och erfarenhet inom digitalisering och hållbar samhällsutveckling.

Ansök här.

MedieJobbPR & KommunikationStockholm
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering,...

Missa inte nya #MedieJobb! Prenumerera på MedieJobbs Jobbalert


MedieJobbs facebook group