Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med drygt 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

De nationella avdelningarna inom Polismyndigheten tillgodoser ledningens och verksamhetens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer administrativ karaktär för hela myndigheten. Avdelningarnas organisationsstruktur bygger på principen tillgänglighet och professionalitet före närhet och individ. Avdelningarna har ett funktionsansvar för all verksamhet inom respektive funktion. Det innefattar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen geografiskt är placerad. Avdelningens enheter ska tillsammans skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och likvärdigt stöd för hela Polismyndigheten.

Kommunikationsavdelningen

En av de nationella avdelningarna, Kommunikationsavdelningen, har ansvar för att proaktivt styra och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete samt vara ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd i hela myndigheten. Avdelningen har cirka 190 medarbetare och finns på ett flertal orter i hela landet.

Till Kommunikationsavdelningen söker vi nu en kommunikationschef till polisregion Bergslagen med placering i Örebro.

Region Bergslagen har ca 1 900 anställda och består av tre polisområden, Örebro, Värmland och Dalarna, tre regionala enheter samt ett regionalt kansli. Som kommunikationschef i region Bergslagen leder du kommunikationsenheten som består av 10 medarbetare, fördelade på tre geografiska orter (Örebro, Karlstad och Falun). Du ingår i polisregionens ledningsgrupp såväl som i Kommunikationsavdelningens ledningsgrupp.

De regionala kommunikationsenheterna ansvarar för att omsätta den gemensamma kommunikationsstrategin och verksamhetsplanen med regionala kommunikationsaktiviteter anpassade till regionens behov. De regionala enheterna arbetar bland annat med strategiskt och operativt stöd till ledning och chefer, omvärldsbevakning i regionerna samt kontakt med lokala och regionala medier och samordning av regionens närvaro i sociala medier.

Arbetsbeskrivning

Som kommunikationschef

ska du

 • ingå i kommunikationsavdelningens ledningsgrupp samt proaktivt leda kommunikationsverksamheten i din region
 • tillsammans med polisregionens ledningsgrupp ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt för det regionala kommunikationsuppdraget.
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

har du

 • för funktionen relevant utbildning alternativt förvärvat motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet
 • minst fem års aktuell erfarenhet av att driva och leda kommunikationsarbete i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • flera års erfarenhet av media och kriskommunikation
 • ett par års erfarenhet av att strukturera och leda arbete med intern och extern kommunikation i egna kanaler såväl som i sociala och traditionella medier

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Meriterande är erfarenhet från kommunikationsarbete inom myndighetsvärlden.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av: Kommunikationsdirektör Carola Määttä, e-post: carola.ahlstrom-maatta@polisen.se.

För information om rekryteringsprocessen, kontakta chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se.

Fackliga företrädare

SACO: Fredrik Bergh, telefon 010 563 91 37
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
Fackförbundet ST, Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen, Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

  • tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
  • anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
  • placering i Örebro

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under www.polisen.se/krigsplacering och www.polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 25 november 2019 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A570.385/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer A570.385/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Ansök här.

MedieJobbPR & KommunikationÖrebro
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med drygt 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang,...

Missa inte nya #MedieJobb! Prenumerera på MedieJobbs Jobbalert


MedieJobbs facebook group