Vi vill att du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot informatik/kommunikation till exempel Berghs, IHM eller motsvarande högskolestudier. Du kommunicerar mycket bra både skriftligt och muntligt både på svenska och engelska. Du har goda kunskaper i MS Office, erfarenhet av att arbeta med digitala nyhetsbrev och som administratör och användare i Episerver och WordPress. Du behöver kunna Adobe Creative Suite samt uppdatera text och bild i sociala media.

Du har en god allmänbildning och stort intresse för samhällsfrågor som berör föreningens verksamhet. Du är intresserad för nya former och tekniker som rör information och kommunikation. Har en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du tycker att det är stimulerande att hålla många arbetsuppgifter igång samtidigt och att få dem i mål med ett gott resultat. Du kan arbeta självständigt, förstå din roll och dess sammanhang. Du är van vid ett högt arbetstempo och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt vid nya omständigheter. Din viktigaste egenskap är din förmåga att ”ligga steget före”. Har du sedan tidigare genomgått en sjuksköterskeutbildning så ses det som en tillgång.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Din profil
Utbildning
KRAV
Journalistik och information:

Eftergymnasial utbildning två år eller längre:

Kompetenser
KRAV
EPiServer, publicerings- och portalverktyg

WordPress, publicerings- och portalverktyg

2D-grafik-Adobe Illustrator

2D-grafik-Adobe Photoshop

Layout-Adobe InDesign

Språk
KRAV
Svenska:

Engelska:

Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som informatör ansvarar du för att uppdatera Svensk sjuksköterskeförenings digitala kanaler (hemsidan, sociala medier, nyhetsbrev) så att föreningens uppsatta mål nås på ett effektivt sätt. I tjänsten ingår att skriva texter samt strukturering och textbearbetning gällande nyhetsbrev, hemsida och sociala media. Du redigerar bilder och anpassar dem för digitala kanaler. Du bistår även våra sektioner och nätverk med handledning i Episerver.

Ansök till birgitta.wedahl@swenurse.se

MedieJobbPR & KommunikationStockholm
Vi vill att du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot informatik/kommunikation till exempel Berghs, IHM eller motsvarande högskolestudier. Du kommunicerar mycket bra både skriftligt och muntligt både på svenska och engelska. Du har goda kunskaper i MS Office, erfarenhet av att arbeta med digitala nyhetsbrev och som administratör...

Missa inte nya #MedieJobb! Prenumerera på MedieJobbs Jobbalert


MedieJobbs facebook group