Burlövs kommun
Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.

I Burlövs kommun arbetar vi alla utifrån en värdegrund där vi ger ett gott bemötande till varandra och de personer som vi möter i vårt arbete. Vi möter varandra på ett likvärdigt sätt som präglas av respekt, vänlighet och förståelse för varandras olikheter. Vi ger en god service till våra medborgare på ett professionellt sätt, där dialogen lägger grunden till förbättringar i våra verksamheter och vårt arbete.

Vårt uppdrag är att ge service till kommunens invånare och göra det med hög kvalitet.

Arbetsuppgifter

Utbildningsförvaltningen har under de senaste åren lagt mycket arbete på den externa marknadsföringen. Detta har skett via film, kampanjer i sociala medier, professionellt skapade presentationer när vi är ute och föreläser samt foldrar och dylik information till universitet och större mässor.
Vi har nu för avsikt att fortsätta detta arbete på en hög nivå.
Vi ska systematiskt marknadsföra nyheter, aviseringar eller sammanställningar som du ska konkretisera i visuell form. Produktionen av detta sker i nära samarbete med förvaltningens Kvalitets- och Utvecklingschef, vår centrala kommunikationsavdelning samt enhetschefer.

Du har goda språkkunskaper för produktion av kortare informativa texter. Många av texterna kommer verksamheterna dock att producera själva.

Kvalifikationer

Du arbetar redan med kommunikation och digital design/visuell design, och har goda erfarenheter av bildhantering, layout, illustration, animation, typografi, foto och rörlig media.

Du är kreativ, självgående och kan ta egna initiativ samtidigt som du är lyhörd för organisationen du verkar i. Eftersom du ska arbeta med flera olika chefer krävs att du har erfarenhet av att arbeta i en stödfunktion gentemot en huvudprocess.

Anställning sker efter urval i intervju, CV med referenser samt din insända portfolio med material från liknande uppdrag som det vi nu vill ge dig.

Ansök här.

MedieJobbPR & KommunikationBurlöv
Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. I Burlövs kommun arbetar vi alla utifrån en värdegrund där vi ger ett gott bemötande till varandra och de personer som vi möter i vårt arbete. Vi möter varandra på ett likvärdigt sätt som präglas av respekt, vänlighet och förståelse...

Missa inte nya #MedieJobb! Prenumerera på MedieJobbs Jobbalert


MedieJobbs facebook group