Vår nuvarande CHRO kommer att lämna oss för nya äventyr och vi söker nu hennes efterträdare!

Zmarta Group är en koncern med långt förflutet men med en entreprenörsanda som gör oss till ett bolag dit både kunder och anställda söker sig! Vi är en verksamhet i medvind och som ständigt utvecklas.

Som CHRO kommer du att bli en del av ett framåtlutat och inspirerande gäng som driver ett affärsmässigt HR arbete tillsammans med Zmarta Groups ledningsgrupp och våra övriga ledare.

Vi söker dig som kan kavla upp armarna och bli operativ men som också är den som tillsammans med ledningen och HR ser till att vi följer men också reviderar den strategiska agendan utifrån våra utmaningar från tid till annan.

Som CHRO blir du den sammanhållande HR resursen för samtliga våra HR-aktiviteter och är interfacet mellan HR och ledningsgruppen.

Du bevakar att vi vid alla givna tidpunkter har en HR strategi som matchar bolagets strategiska fokusområden och som enkelt kan översättas till operationella aktiviteter.

Som CHRO i Zmarta Group är du en del i ett ständigt förändringsarbete som ska göra oss starkare, mer framgångsrika och mer effektiva samtidigt som våra värderingar och vision styr allt vad vi gör!

Du och ditt team ansvarar för att briefa ledningen i frågor som bland annat berör uppdateringar av HR strategi, löpande processer och aktiviteter och utfall av t ex medarbetarpulsar.

Vi vet att det som gör HR framgångsrikt i vår koncern, är god förståelse av vår affär och de marknader vi verkar på.

Ansök här.

MedieJobbStrategiStockholm
Vår nuvarande CHRO kommer att lämna oss för nya äventyr och vi söker nu hennes efterträdare! Zmarta Group är en koncern med långt förflutet men med en entreprenörsanda som gör oss till ett bolag dit både kunder och anställda söker sig! Vi är en verksamhet i medvind och som ständigt...

Missa inte nya #MedieJobb! Prenumerera på MedieJobbs Jobbalert


MedieJobbs facebook group