Kompetens och erfarenhet

 • Dokumenterad erfarenhet från arbete med sociala medier
 • God kommunikativ förmåga och vana att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska
 • Utbildning med examen i Media och kommunikation eller liknande
 • Certifierad i Google Adwords och Google Analytics
 • Minst ett par års erfarenhet från liknande arbete på marknadsavdelning eller mediebyrå
 • Dokumenterat goda resultat avseende marknadskommunikation
 • Erfarenhet inom Adobes program InDesign och Photoshop
 • Erfarenhet att arbeta projektorienterat

Personliga egenskaper

 • Delar Frälsningsarméns värderingar
 • Driv och energi med förmåga att entusiasmera och motivera
 • God pedagogisk förmåga
 • Hög etisk integritet
 • Utåtriktad och prestigelös med förmåga att skapa och vidmakthålla nätverk och relationer såväl internt som externt
 • Förmåga att tänka ekonomiskt och arbeta kostnadseffektivt
 • Vi ser gärna att du har ett personligt engagemang i sociala medier
 • Ansvara för Frälsningsarmens arbete med sociala medier
 • Ansvara för vårt arbete med Frälsningsarméns gåvoshop
 • Medverka i Frälsningsarméns arbete med våra webbsidor
 • Medverka i vårt arbete med SEO
 • Planera Frälsningsarméns kampanjer i Google Adwords
 • Planera Frälsningsarmén arbete med Google Analytics

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med omfattande social hjälpverksamhet. Vår tro leder till praktisk handling. Vi hjälper den som har det svårt.

Frälsningsarmén har cirka 150 verksamheter runt om i Sverige. Vi bedriver social verksamhet inom hemlöshet, missbruk, barn och ungdom, äldre verksamhet, arbetsmarknadsåtgärder samt arbete mot människohandel och mycket mer. Vi bedriver även församlingsverksamhet med gudstjänster och gruppaktiviteter för alla åldrar. Kåren/församlingen driver olika former av öppet socialt arbete som riktar sig till olika målgrupper utifrån det lokala behovet. Det kan vara insatser för barn, ungdomar, arbetslösa, kvinnogrupper, äldre och ensamma och vi tar även emot ekonomiskt hjälpsökande. Vi har även ett tjugotal sociala institutioner varav de flesta med heldygnsomsorg för missbrukare, men även för föräldrar och barn samt ungdomar i riskzon.

Kommunikations- & insamlingsenheten består av 16 st medarbetare och vi finns på Östermalm i Stockholm.

Ansök här.

MedieJobbE-commerceStockholm
Kompetens och erfarenhet Dokumenterad erfarenhet från arbete med sociala medier God kommunikativ förmåga och vana att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska Utbildning med examen i Media och kommunikation eller liknande Certifierad i Google Adwords och Google Analytics Minst ett par års erfarenhet...